NummerSignatur: a4f8e79d-98dc-4774-beb1-ad4e152e68df


Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

 • Sven Hedin., s. 1-7, Stein Sagen;
 • Svalbard., s. 8-15, Adolf Hoel;
 • "Nordendom og austendom"., s. 15-25, Christian Fredrik Graff av Øhr;
 • Eurasia. Et framditsperspektiv., s. 25-30, T. Aamland;
 • Det åndelige nivå., s. 30-32, Leif B. Skander;
 • Ordføretitelen., s. 33-33, Theodor Dahl;
 • Folkeakademier., s. 34-35, Carl-Martin Kramer;
 • Europas lagnadsår., s. 36-45, Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling;
 • En krise i verdens historie., s. 45-45, Lothrop Stoddard;
 • Der Untergang des Abendlandes?, s. 50-59, Gunnar Furuseth;
 • Hva menes med "kristendommens grunnverdier"?, s. 59-60, Sigrid Børdalen;

 • comments powered by Disqus