NummerSignatur: caf1715e-7ebc-4414-aa59-a7be5d260cb6


Dette dokumentet er knyttet til emnene Raselære, Andre verdenskrig, Nasjonalsosialisme, Politikk, Nasjonalisme

Inneholder:

  • Det germanske Noreg., s. 1-2, Hans Solgaard Jacobsen;
  • Vdkun Quislings tale på Akershus 1. februar 1942., s. 3-15, Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling;
  • Under Hagals merke., s. 15-18, Ernst August Schirmer;
  • Befolkningsspørsmålet i Norge., s. 18-27, Thorleif Østrem;
  • Den skjebnesvangre grense., s. 27-30, Axel Ørnulf Tigerstedt;
  • Er en del av


    comments powered by Disqus