Nummer skapt av

Publisert: 1883

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 7 (s. 97-112)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Inneholder:

  • Fra den norske Polarstation, s. 97-101, Carl Frederik Krafft;
  • Vivisektionsspørgsmaalet, s. 101-101, Ukjent;
  • Nordlysiagttagelserne i Trondhjem Vinteren 1882-1883, s. 103-105, Martin Kristian Håkonson-Hansen;
  • Et Havuhyre, s. 105-109, Ukjent;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus