Nummer skapt av

Publisert: 1883

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 7 (s. 145-160)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg, Assistent ved det meteorologiske Instittut).

Inneholder:

  • Fra den norske Polarstation, s. 145-148, Carl Frederik Krafft;
  • Lidt om Opdriften, s. 148-150, Oskar Emil Schiøtz;
  • Planeten "Saturn", s. 150-153, Jens Fredrik Schroeter;
  • Vejrvarsler, s. 153-159, Ukjent;
  • Relatert til: Karl Hesselberg, Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus