Nummer skapt av

Publisert: 1883

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 7 (s. 161-176)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1883-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg, Assistent ved det meteorologiske Instittut).

Inneholder:

  • Ødeleggelsen paa ischia, s. 161-163, Ukjent;
  • Insekter anvendte som Menneskeføde, s. 163-166, Jacob Sparre Schneider;
  • Planeten "Saturn", s. 166-169, Jens Fredrik Schroeter;
  • Vejrvarsler, s. 169-174, Ukjent;
  • Relatert til: Karl Hesselberg, Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus