Nummer skapt av

Publisert: 1884

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 8 (s. 49-64)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1884-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania (Redaktionen af "Naturen" er under Udgiverens Ophold i Udlandet indtill videre overtaget af Kand. K. Hesselberg).

Inneholder:

  • Fra det yderste Østen, s. 49-57, Leonhard Hess Stejneger;
  • Porfyr med strømnings-struktur, s. 57-59, Theodor Kjerulf;
  • Om den saakaldte Trompeter i Humlerederne, s. 59-61, Jacob Sparre Schneider;
  • Honningmyren, s. 61-63, Jacob Sparre Schneider;
  • Prof. C. W. Blomstrand: Kemien, atomernas vetenskap, s. 63-64, Ukjent;
  • Relatert til: Karl Hesselberg, Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus