Nummer skapt av

Publisert: 1886

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 10 (s. 17-32)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1886-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet og redigeret af Carl Krafft, cand. philos. Under Medvirkning af Konservator Dr. J. Brunchorst, Konservator G.A. Guldberg, Amanuensis S. Henrichsen, Amanuensis Jac. G. Otto, Universitetsstipendiat Dr. Hans Reusch, Amanuensis J. Fr. Schroeter, Amanuensis Aksel S. Steen.

Dette bildet er en del av utstillingen Naturen

Inneholder:

  • Hvirvelcenter og Stormvarsler, s. 17-22, Axel Severin Steen;
  • Fotografering af Stjerner, s. 22-22, Jens Fredrik Schroeter;
  • Verdenshavets Dyb, s. 23-27, Ukjent;
  • Bygaalen, s. 27-28, Ukjent;
  • Fosser i Isbræer, s. 27-27, Ukjent;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus