Nummer skapt av

Publisert: 1896

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 20 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1896-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Kan rogn af laks og søørret udvikles i havet?, s. 321-325, Ole Nordgaard;
  • Vandbukken, s. 326-333, Knut Dahl;
  • Kaffetræet, s. 333-340, Hermann Zippel;
  • Jordens indre, s. 341-351, Thomas Christian Thomassen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus