Nummer skapt av

Publisert: 1898

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 22 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1898-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Har planterne kortere vegetationstid i Nordland end søndenfjelds?, s. 257-259, Nilssen;
  • Nyt om myrer og bier., s. 259-266, Ukjent;
  • Zodiakallyset., s. 266-269, V. Wellmann;
  • Tangarternes praktiske anvendelser., s. 269-273, Otto N. Witt;
  • Vilde træ hos tamme dyr., s. 273-278, Louis Robinson;
  • Fiske og ufiske., s. 279-281, Amund Theodor Helland;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus