Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 225-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Bergverksdrift og stenbrydning i Norge., s. 225-245, Amund Theodor Helland;
  • Om bistik og bigift., s. 246-252, N. Schiller-Tietz;
  • Et og andet om bæveren., s. 252-253, Askell Røskeland;
  • Om indigo., s. 253-255, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus