Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Bergverksdrift og stenbrydning i Norge., s. 257-267, Amund Theodor Helland;
  • Jordklodens tidligste udvikling., s. 268-274, Peder Engelbrethsen;
  • Haardføre planter i lavlandet., s. 274-279, Idar Handagard;
  • Den saakaldte "trompeter" hos humlerne., s. 279-282, O. J. Lie-Pettersen;
  • Mimicry hos slangerne., s. 282-284, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus