Nummer skapt av

Publisert: 1900

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 24 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1900-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Polarlandenes planteverden., s. 353-365, R.v. Wettstein;
  • Flydende luft., s. 365-378, Peder Engelbrethsen;
  • En betydningsfuld reform: den kemiske industri., s. 378-381, John Robert Francis Sebelien;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus