Nummer skapt av

Publisert: 1901

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 25 (s. 81-112)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Opdæmning ved Tunsbergdalsbræen i Sogn., s. 81-87, John Bernhard Rekstad;
  • Aluminium som ophedningsmiddel., s. 87-96, Bamberger;
  • Bergverksdrift og stenbrydning i Norge., s. 96-103, Amund Theodor Helland;
  • Viben (vanellus cristatus)., s. 104-110, O. J. Lie-Pettersen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus