Nummer skapt av

Publisert: 1901

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 25 (s. 177-240)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

 • Er ørretens kvalitet afhængig af næringen?, s. 177-185, Hartvig Huitfeldt-Kaas;
 • Dyr, udryddede i det 19de aarhundrede., s. 185-192, Ernst Krause;
 • Sne og is., s. 192-200, Francis Beckett;
 • "Snelopper" og "ormeregn"., s. 200-206, O. J. Lie-Pettersen;
 • Blodtransfusion og afstamningslære., s. 206-209, Ernst Krause;
 • Gustaf Lindstrøm., s. 209-215, Johan Kiær;
 • Livet i jordbunden., s. 215-230, E. Chuard;
 • Linerlen., s. 230-234, Ukjent;
 • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


  comments powered by Disqus