Nummer skapt av

Publisert: 1901

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 25 (s. 273-304)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Fossekallen (cinclus aquaticus, Bechst.), s. 274-279, O. J. Lie-Pettersen;
  • Kandeplanter., s. 280-286, Ernst Krause;
  • Palmetyven., s. 286-290, Ukjent;
  • Sagopalmen., s. 291-295, Hermann Zippel;
  • Høfeber., s. 295-296, N. Schiller-Tietz;
  • Wisenten eller uroksens levevis., s. 297-299, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus