Nummer skapt av

Publisert: 1901

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 25 (s. 337-368)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1901-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • De høieste luft-temperaturer i Norge., s. 337-344, Henrik Mohn;
  • Evig frosen jord i Norge., s. 344-346, Hans Henrik Reusch;
  • Skjoldkjertelens betydning., s. 346-358, Josef Sorgo;
  • Kanonade mod haglveir., s. 358-360, Ukjent;
  • Guldforekomsterne i Alaska og tilgrænsende strøg., s. 361-366, Carl Fredrik Kolderup;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus