Nummer skapt av

Publisert: 1903

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 27 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1903-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Om hvaldyrenes levevis, udbredning og fangst., s. 97-105, Gustav Adolph Guldberg;
  • Norges tammeste fritlevende fugl., s. 106-114, Anthon Landmark;
  • Et gammellappisk bygverk., s. 115-120, Andreas Bredal Wessel;
  • En berigtigelse., s. 120-122, Anthon Landmark;
  • Ønskekvisten., s. 122-126, Albert Heim;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus