Nummer skapt av

Publisert: 1903

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 27 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1903-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Norske kaolinforekomster., s. 129-132, Hans Henrik Reusch;
  • Ræsonnerer dyrene?, s. 133-137, Thoralv Klaveness;
  • Om radioaktive stoffer og deres egenskaber., s. 137-145, Gunnar Holmsen;
  • Klumpfisken., s. 145-149, James Alexandersønn Grieg;
  • Duft og duftindretninger hos sommerfuglene., s. 149-154, O. J. Lie-Pettersen;
  • Hvor langt kan luftstrømme sprede plantefrø?, s. 154-159, P. Vogler;
  • "En berigtigelse".*), s. 159-160, O. J. Lie-Pettersen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus