Nummer skapt av

Publisert: 1903

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 27 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1903-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Et brev., s. 321-326, Alexander Lange Kielland;
  • Træl af ferskvandenes lavere dyreliv., s. 326-340, O. J. Lie-Pettersen;
  • Den norske amanak 1804-1903., s. 340-350, Jens Fredrik Schroeter;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus