Nummer skapt av

Publisert: 1905

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 29 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1905-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Sydpolarlandene og deres udforskning (slutning), s. 97-109, H. Magnus;
  • Spidshvalen, s. 110-115, James Grieg;
  • Det sidste store skandinaviske jordskjælvs udbredelse i Tyskland og Rusland, s. 115-117, Carl Fredrik Kolderup;
  • Om celluloid og dermed beslegtede produkter, s. 117-126, Karl Hassack;
  • Norges første jordskjælvsstation, s. 129-134, Carl Fredrik Kolderup;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus