Nummer skapt av

Publisert: 1905

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 29 (s. 225-256)

Utgitt av
Bergen MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1905-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Et betydningsfuldt stenaldersfund, s. 226-234, Haakon Shetelig;
  • De ældste breddebestemmelser i Norge, s. 234-242, Jens Fredrik Schroeter;
  • naar planterne fryser, s. 242-248, C. Müller;
  • Haren paa Færøerne, s. 248-250, R. Müller;
  • Relatert til: Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus