Nummer skapt av

Publisert: 1906

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 30 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1906-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

 • Lidt om vore humlebier og deres liv, s. 193-213, O. J. Lie-Pettersen;
 • Om Chilisalpeter, s. 213-217, Ukjent;
 • Jordaskjælv i Norge i aaret 1905, s. 218-220, Carl Fredrik Kolderup;
 • Gaolian, s. 220-222, A.L. Clément;
 • Ancylus-sjøen eller Østersjøen som et sotr fersk-vansshav, s. 223-229, Carl Filip Gunnar Andersson;
 • Ekornredet, s. 229-231, L. G.;
 • Loven om energiens uforrgjængelighed og dens anvendelse paa den dyrisk organisme, s. 231-240, W. Caspari;
 • Lidt om ueren, s. 241-242, Ole Nordgaard;
 • Om den rolle, farve og duft spiller hos soppene, s. 242-244, V. Brandicourt;
 • Nogle beskyttelsesmidler hos de laveste vand-organismer, s. 244-249, O. J. Lie-Pettersen;
 • Fast eller flydende?, s. 249-250, Haedicke;
 • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


  comments powered by Disqus