Nummer skapt av

Publisert: 1906

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 30 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1906-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Naar kan Halleys komet ventes?, s. 353-355, Jens Fredrik Schroeter;
  • Elg og ren paa helleristninger i det nordlige Norge, s. 356-360, Anton Wilhelm Brøgger;
  • Dr. Hahn's theori om husdyrenes tæmning og akerbrugets oprindelse, s. 360-368, Hagbart Magnus;
  • Springflod, s. 360-374, Axel Konradsen;
  • Om møllenes biologi, s. 375-376, Ukjent;
  • Hvordan planter virker paa den fotografiske plade i mørke, s. 376-380, Ukjent;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus