Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Nordlyset og spektralanalysens anvendelse ved studiet av nordlyset og . de høieste luftlag, s. 193-217, Lars Vegard;
  • Meterens historie, s. 217-227, S. Alsaker-Nøstdahl;
  • Litt om "kvælstofproblemet" og dets løsning, s. 227-246, Eilif W. Paulson;
  • Tapes-niveauet og geologisk tidsregning, s. 247-256, Peter Annæus Øyen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus