Nummer skapt av

Publisert: 1926

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 50 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1926-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • "Naturen" gjennem halvhundrede aar, s. 353-359, Waldemar Christofer Brøgger;
  • Relativitetsteorien og dens betydning for vor verdensopfatning, s. 360-372, Olaf Valeur;
  • Orientens folkeernæring, s. 377-372, Olav Johan Sopp;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Orientens folkeernæring


    comments powered by Disqus