Nummer skapt av

Publisert: 1927

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 51 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1927-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Marcellin Berthelot, s. 289-294, Claus Nissen Riiber;
  • Wegeners teori om kontinentforskyvning, s. 294-314, Johan Huus;
  • En svær ørret, s. 314-317, Sigurd Johnsen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus