Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Inneholder:

  • Professor J. Fr. Schroeter, s. 1-1, Kristian Lous;
  • Tycho Brahes samlede skrifter, s. 2-21, Jens Fredrik Schroeter;
  • Elgens skjebne i Norge, s. 21-25, Carl Schulz;
  • Om variasjoner av isbreene på Vestlandet, s. 25-31, John Bernhard Rekstad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus