Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Tucho Brahes samlede skrifter, s. 33-50, Jens Fredrik Schroeter;
  • Internasjonal jordbunnsforskning og jordbrukskongressen i Washington D. C. 1927, s. 50-62, Knut Olai Bjørlykke;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus