Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Hans Anton Rosing, s. 129-139, John Robert Francis Sebelien;
  • Om blodgrupper hos mennesker, s. 139-149, Aslaug Sverdrup;
  • Tyngdemålinger tilsjøs, s. 149-153, Artur Karsten Mekael Wold;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus