Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Om radioaktive vanne, s. 161-173, Ellen Gleditsch;
  • Fosforsyren i jordbunnen og dens betydning, s. 173-181, Peter Annæus Øyen;
  • Tar rovfuglen helst syk og svak fugl?, s. 182-186, Anders Bernhoft-Osa;
  • Jordens elektriske felt, s. 186-191, Olaf Martin Devik;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus