Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Roald Amundsen, s. 257-261, Bjørn Helland-Hansen;
  • Hydrering av kull og oljer til nye motorbrennstoffer, s. 261-271, Jens Gram;
  • Landet, hvor alt trives for godt, s. 271-277, Ørjan Olsen;
  • Professor V. M. Goldschmidt's krystallstruktur-arbeider og deres betydning for teknologien, s. 277-288, Tom Barth;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus