Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Gjennem Nordamerikas vegetasjon-sområder, s. 353-368, Erling Christophersen;
  • Bergens Jæger- og Fiskerforenings rypeundersøkelser, s. 368-379, Joachim Grieg;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus