Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Inneholder:

  • Bisamrotten i Europa, s. 1-8, Hjalmar Broch;
  • Verdensbilledet gjennem tidende, s. 8-19, Sigurd Einbu;
  • Om hvalolje og dens foredling, s. 19-25, Jakob Lund;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus