Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Seismikken og dens betydning for kunnskapen om jordens indre, s. 33-43, Niels-Henrik Kolderup;
  • Nedarves erhvervede egenskaper, s. 43-52, Harry Federley;
  • Spor efter en bredemt sjø i Foksåens dal på Dovre, s. 52-59, Rolf Nordhagen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus