Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Jordens bevegelsesmekanisme, s. 129-137, Niels-Henrik Kolderup;
  • Novaja Semljas land- og ferskvannsfauna, s. 137-156, Fridthjof Økland;
  • Tam oter, s. 156-159, Edvard Jensen Havnø;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus