Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Norge og pelsdyravlspørsmålet, s. 161-166, Hjalmar Broch;
  • Ost og ostegjæring, s. 166-179, Kr. Støren;
  • Om en ildkule over det sydøstlige Norge i juni 1927, s. 179-190, Ivar Werner Oftedal;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus