Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Radio-fjernsyn (televisjon), s. 193-209, Olaf Martin Devik;
  • Fjorddannelse, s. 209-225, Arne Bugge;
  • Vævsdyrkning og Kræftforskning, s. 225-236, Albert Fischer;
  • Står variasjonen i de meteorologiske elementer i forbindelse med visse påviselige forandringer i solaktiviteten?, s. 237-254, Karl Falch Wasserfall;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus