Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Medisin

Inneholder:

  • De lukkede kjertlers betydning, særlig for sjelelivet., s. 33-46, Gabriel Langfeldt;
  • Professor Hans Spemanns innsats i moderne experimentalembryologi., s. 47-63, Gudrun Marie Ruud;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus