Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Nekrologer

Inneholder:

  • Fridtjof Nansen., s. 129-132, Torbjørn Gaarder;
  • Dyrelivet i driv-isen. Efter erfaringene på "Maud"-ferden., s. 133-145, Harald Ulrik Sverdrup;
  • Mikrokjemien og grensene for vår analytiske erkjennelse., s. 145-159, Gulbrand Lunde;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus