Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Medisin, Cellulose, Blodsukker

Inneholder:

  • Cellulosen som fôrmiddel, s. 19-30, Harald Hvidsten;
  • Blodsukkerets regulering, s. 46-51, Jacob Molland;
  • Litt om våre eldste kjente zoologiske forfattere og arbeidene deres, s. 52-62, Hjalmar Broch;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus