Norske folkeskrifter 5

Populærvitenskapelig tidsskrift startet av Studentmållaget i Oslo og Noregs Ungdomslag, senere utgitt av Noregs Boklag. Gitt ut 1902-1964.


Lars Kinsarvik; Halvdan Koht

1904

Nr. 16

Norge, Dyreornamentikk, Ornamentikk, Folkekunst, Dragestil, Middelalderen, Treskurd, Kunsthåndverk

Artikkel ubb-tskr-nofolk-16

Ivar Nesheim

1904

Nr. 17

Norge, Jordbruk, Kunstgjødsel, Gjødsel, Landbruk, Naturgjødsel

Artikkel ubb-tskr-nofolk-17

Axel Hagemann; Peter Vogelius Bredal Deinboll; Paul Gløersen

1904

Nr. 18

Skogbruk, Norge, Landbruk

Artikkel ubb-tskr-nofolk-18

1904

Nr. 19. Del II av norske folkeviser-med noter

Sang, Vise, Norge, Folkediktning, Folkemusikk, Folkeviser

Artikkel ubb-tskr-nofolk-19

Hagbard Emanuel Berner

1904

Nr. 20

Arbeidsliv og næringer, Norge, Levestandard

Artikkel ubb-tskr-nofolk-20