Manuskript


Nettsider
Diplom datert 1348, 7. august. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 295.


Signatur: ubb-diplom-0034-dok


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet ligger vedlagt diplom datert 1348, 7. august, Bergen. Det inneholder en oversettelse med noter knyttet til enkelte ord og en ”Gienpart”. Denne er antageligvis skrevet av generaladjutant Ole Elias Holck.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Drap, Rettsvesen

Relatert til: Diplom datert 1348, 7. august. Bergen


comments powered by Disqus