Manuskript skapt avSignatur: ubb-ms-0777-a-03Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

U.d. Avskrift av en del av "Reise som giennom en deel af Norge i de aar 1773,1774 ,1775 paa Hans Majestets Kongens bekostning er giort ag beskreven af Gerhard Schøning"

Dette dokumentet er knyttet til emnene Reiseskildring, Norge, Hardanger, Hagebruk, Fruktdyrking, Frukthage, Kjøkkenhage

Relatert til: Gerhard Schøning

Er en del av

Havebrug - Samling Katalog II.

1. Frugtdyrkningen i Indre Hardanger i Middelalderen. 8°. 36 beskrevne ... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Svært god
  • 4°. 46 beskrevne blader, 92 pag. Sider. B.

comments powered by Disqus