ManuskriptSignatur: ubb-ms-utst-0051


Avskrift av Wiiliam Bartrams reiseskildring fra Nord-Amerika fra 1791

Dette bildet er en del av utstillingen Tankereiser

Dette dokumentet er knyttet til emnet Reiseskildring

Relatert til: C.H. Kølles avskrift "Af Bartrams Rejse i Nordamerica".


comments powered by Disqus