AvisSignatur: 04a5933d-158a-4462-a44c-1a99c2006be8


Den illegale avisen "Norsk stafett" utkom i 1944. Man kjenner ikke navnet på utgivere eller utgivelsessted. Avisen er maskinskrevet og inneholder nyheter og paroler.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus