Krigstrykk: Norske illegale aviser 841

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av illegale aviser er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI. Foruten UB Bergens aviser, presenteres materiale fra Hjemmefrontmuseet, Ålesund museum og Rønnebergs samlinger. Prosjektet står i stor gjeld til Hans J. Luihn og hans store bibliografi "Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45", både når det gjelder avis- og personopplysninger.

De illegale avisene ble produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Dette er med på å sette sitt preg på hvordan avisene fremstår i digital form. Her er avkuttede sider, dårlig leselig trykk og noe av materialet er kun delvis bevart.

På tross av at noe av materialet kan virke noe "medtatt", er det allikevel et viktig supplement til vår kunnskap om den 2. verdenskrig og hvordan mange nordmenn så på, og forholdt seg til, den tyske okkupasjonen av Norge.


Viktor Nøstdal; Egil Helle

Det som her kalles "Navnløs avis. Bergen" er en fortsettelse av de illegale avisene "Ukenytt” og ”Norges demring”. Da forordningen om dødsstraff for illegal avisproduksjon kom høsten 1942 besluttet produsentene av disse, Viktor Nøstdal og ...

Avis 0036b47f-dfc0-4b59-a40a-5b954a879605

"Vår kamp" ble utgitt i Bergen i 1945. Utgivere var Ole Wiig og Ragnvald Hove. Avisen ble først produsert ved Kronstad brannstasjon siden på Minde. Avisen inneholdt ...

Avis 022c0b63-ea0e-44cb-bcd8-5d200efb1af2

Ukjent

Illegal avis som utkom i Oslo i 1942. Av medarbeidere vet man at Odd Skau, Fartein Valen-Senstad og Bjørn Ruud har vært involvert. Avisen kom i et opplag på ca. 250 og var stensilert.

Avis 042da850-642f-4d10-8600-5ac38276a1e4

Den illegale avisen "Norsk stafett" utkom i 1944. Man kjenner ikke navnet på utgivere eller utgivelsessted. Avisen er maskinskrevet og inneholder nyheter og paroler.

Avis 04a5933d-158a-4462-a44c-1a99c2006be8

Rolf Grüner-Hegge; Fritz Trondsen; Jens Grüner-Hegge; Arild Walder; Claes Berg; Ulf Stockinger

Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf ...

Avis 056c67df-0f09-4b51-a337-1f679987d022

Ragnhild Løken Knutsen; Eli Aanesen; Ragnhild Løken

"Den norske kvinne" ble utgitt av Norges kommunistiske parti mellom 1942 og 1945. Avisen var trykt. Eli Aanjesen var redaktør fra 1942 til høsten 1943, hun ble avløst av Ragnhild Løken Knudsen.

Avis 058faa13-a97d-479c-8431-de77a924f47e

Ukjent

Avis 072635ef-43eb-4b93-a095-1a9f42cb8fc5

Tittelen "V" er en av mange "dekktitler" brukt for "Jøssingposten". For utfyllende opplysninger se der.

Avis 0764c266-bdcb-4db9-9764-6472f8b2bab8

Ukjent

Avis 07aa0d99-bc69-4477-ae67-3f00e9331282

Ukjente utgivere. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra april 1940.

Avis 0933f862-d38e-47e9-a60d-2bbe424b816a

”Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først ...

Avis 096616d0-cb36-4635-bac2-6c2e3b3a2a1c

Avisen kom ut en gang i måneden. Da radioapparatene vart inndradd, vart avisen innstilt. Bodø. Stensilert. Opplag: 300

Avis 098c18ab-ec0a-4d38-bf43-fd5125f9caf4

Ivar Nordstrand

Morgenbladet utkom i stort opplag, tre ganger i uka. Men etter et par måneder ble redaktørene Olav Brunvand og Kristian Hatlevik arrestert. De som var igjen ga ut en ny avis, under navnene Under Åket ...

Avis 0b5b29c2-333f-41ad-8cba-7f452ca30852

Den illegale Kongsbergsavisen "Vi" ble utgitt i 1941 og -42, og i 1945. Initiativtager til avisen var Sven Føyn. Redaktører i den første tiden var Olav Løkse ...

Avis 0f0997f9-cc8d-44d6-9e51-b3dec2276957

Finn Pettersen; Kåre Selnes; Arne Gustavsen; Otto Sommerstad; Jul Kvale; Adalstein Haugen; Thorstein Bakke; Ola Hofmo; Erling Heiestad; Lars Norbø; Christian Hilt; Kai Møller

Beslutningen om å produsere "Friheten" ble tatt i september 1941 på et møte i det forbudte "Norges kommunistiske parti". Utgivelsen av avisen startet oktober 1941. De første numrene ble trykt under tittelen "Folkets Røst". Avisen ...

Avis 0f48da32-0734-459b-9ca4-f963f6ee46f5

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom mellom august/september 1941 siste kjente nummer kom 5. januar ...

Avis 0f703010-f6ba-45e4-8488-a432e02405d8

Bjørn Ruud; Fartein Valen-Senstad

"Fram" [Oslo.] ble startet av Bjørn Ruud høsten 1941. Avisen utkom en gang i uken. Den ble innstilt da utgiver måtte rømme til Sverige våren 1942.

Avis 0fd3b8e9-d087-48d2-9f45-935999ad36a1

Avisen "Den navnløse" ble utgitt av Kjell Valderhaug og Erling Rønneberg i Ålesund. Avisen skiftet navn flere ganger under krigen.

Avis 10dd0374-89c8-4bd9-b9c0-ec311d79c5b0

Nasjonalbiblioteket har utgaver fra 1943-1945.

Avis 11d7d1a2-b9f4-4c35-b83e-b9ca2638741d

Viktor Nøstdal; Egil Helle

"Ukenytt" er en illegal bergensavis startet av Egil Helle og Viktor Nøstdal i februar 1942. Denne avisen med skiftende tittel, kan følges fra dens første nummer tidlig i 1942 frem til fredsdagene i mai 1945. ...

Avis 128ba121-25ce-4204-847b-1dd657c81f9d

Utgivere og utgivelsessted til den illegale avisen "Samhold må til" er ukjent.

Avis 134ec6bc-c67a-4d38-8077-cb442c8c275e

Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med ...

Avis 14970ef5-ef7c-485d-9400-020be302c8db

Det var Marie Lestikow (nå Nævestad) som var en slags leder for gruppen (dette gjaldt også for forgjengeren Fast Front). Men Gurly Clausen (nå Ottesen) var også ...

Avis 17621f86-f08f-4141-876b-08557ccda9e0

Sverre Hovind; Paul Prestrud; Torfinn Dramsdahl; Knut B. Hauge; Olav Gjærevoll

Den illegale avisen "Vi vil oss et land" ble trykket fra oktober 1940. Initiativtagere til avisen var flere unge menn som hadde sittet som tyske krigsfanger: Torfinn Dramsdahl, Paul Presterud, Knut B. Hauge, Sverre Hovind ...

Avis 181d399c-704a-476e-a80d-4057c2e3bac7

Viktor Nøstdal; Gunnar Garbo; Egil Helle

Den illegale bergensavisen "Mot Seir" var en fortsettelse av: "Ukenytt", ”Norges demring” og "Navnløs avis. Bergen" Avisen ble utgitt av Egil Helle og Viktor Nøstdal i fra ...

Avis 196145ff-e737-4079-8ad4-c6483cc3ca79

"Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.

Avis 1bec6edf-8b7f-4c10-bc3f-1d722b3b553e

Ukjent

Den illegale avisen ”Kommunal-nytt” ble startet opp av de kommunale funksjonærer i Oslo, Asker og Bærum. Avisens bakgrunn var motstanden blant de kommunale funksjonærene mot Quislings forsøk på å nazifisere den kommunale administrasjonen. Dette motstandsarbeidet ...

Avis 1eb6a383-61ca-4dac-8e40-6f98b0d9a834

Ukjent

Illegal avis utgitt i Oslo 1944-45. Avisen ble produsert på oppfordring av Presseledelsen". Avisen kom kun i noen få nummer.

Avis 20418ce5-de3d-4afa-b72f-6b109ff9ec5d

Avis 209103c7-4340-4693-b803-a7855245145a

Boksamling fra 1942-1945.

Avis 213926c0-81ac-4c26-b9ee-511d13a6cf5a

Ukjent

Avis 21e7a845-1b47-43bc-b451-8f8017c8ced5

Norges frihet ble utgitt av Det illegale faglige utvalget i Drammen. Det utkom i alt fem nummer. Det ble innstilt av tekniske grunner. Avisen ble spredt blant ...

Avis 22b71d45-4aeb-443c-989b-a9ad2c8548bd

"Total krig" var en fortsettelse av den illegale avisen XYZ. Den fortsatte senere som avisen 5 på 12.

Avis 24db1c7f-ae0e-40f7-82eb-1940836e3c52

”Aftenposten” ble startet av Rolf Haugerud, Thomas Christiansen, Kåre Wilhelm Nielsen, Harry Pedersen og Ester Norby i 1941. Nilsen og Pedersen var elever hos Odd Skau, en av lederne i lærerfronten, og gjennom ham ble ...

Avis 2562826b-ac43-4320-acd4-4a7fa9bc339b

Rolf Thallaug Olsen; Poppi Krogvig; Frithjof Reppen; Sonja Coucheron; Ellen Holtermann; Ingeborg Refling Hagen; Anna Østby; Jacob Schive Nielsen; Hans Stampe

I juni 1941 startet forfatterinnen Ingeborg Refling Hagen avisen, "Send videre", senere på sommeren 1941 skiftet den navn til "Jøssingposten". Avisen inneholdt først og fremst holdningsskapende materiale. Trykkingen foregikk i Hagens hjem på Ekeberg. Hagen ...

Avis 2586c4cd-0437-4abe-ae23-41aaff6e5f71

Ukjent

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom mellom august/september 1941 siste kjente nummer kom 5. januar 1942. Avisen inneholdt avisstoff, paroler. Ugivere er ukjent.

Avis 260880ae-95df-4ef3-8d07-b7036619f078

”Norsk vilje” ble startet i mai/juni 1942 av Ingvald Brendsdal, Ågot Johanne Troye og Adolf W. Haukaas. Et samarbeid med Hjemmefronten ble startet opp, og etter et ...

Avis 280d8ee4-1e90-49e5-96d8-b6a9aebe948e

Ukjent

"Radioavisen" ble utgitt av samme gruppen som sto bak Bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Mange av medlemmene ble arrestert, og avisen gikk snart inn.

Avis 2d76bc99-693e-4699-a928-785d0521318d

"Vårt land" ble utgitt fra høsten 1943. Arne Ingolf Hagen fra Norsk bygningsarbeiderforbund og sporveiskonduktør Thomas Kristensen startet utgivelsen. Avisen hadde flere medarbeidere fra sporveismiljøet, ...

Avis 2e34b900-9a7e-4670-aa10-abbc7842212c

Egil Aarø

Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og ...

Avis 30457e98-b16d-4a0f-b246-a9e45cce88ea

"Vi vil oss et land (B-utgaven)" startet ved at avisredaktørene begynte å kopiere opp den originale utgaven av "Vi vil oss et land". Etter at de hadde ...

Avis 309be609-f434-46ec-a59c-57cb94505b82

"Tidens tegn" ble utgitt fra september 1941. Avisen ble produsert i Aagaards avskrivingskontor i nærheten av Tidens tegns gamle lokaler i Akersgata. Konrad Magnus og Inger Holm var redaktører og ...

Avis 34aa6c5e-53a0-4040-b317-a2604f3cba7f

Avis 36faa3de-0f27-4e0c-a6c1-9ed26d62bb92

Kåre Haugen; Alfred Skar; Oddvar Halvorsen; Per Lie; Gunnar Ousland

"Fri fagbevegelse" ble utgitt fra 4. januar 1941. Avisen var utgitt av sentrale fagforenings- og AUF-medlemmer. Den fikk en viktig rolle som oppinionsdanner mot nazistiske forsøk på å overta fagbevegelsen. I januar 1942 ble flere ...

Avis 3a90dac6-600f-4b74-8077-7e8bc51a008a

Ukjent

Avis 3b3f4286-8805-48a4-ad54-54abd7e6602f

Rolf Grüner-Hegge; Fritz Trondsen; Jens Grüner-Hegge; Arild Walder; Claes Berg; Ulf Stockinger

Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf Stockinger og Rolf Grüner-Hegge med i redaksjonen. Trykkingen ...

Avis 3bf1a999-2e04-44b1-b6b1-63a5028180ee

Samling av lyrikk fra 2. verdenskrig.

Avis 3c93d5eb-bb16-43a7-b079-059f6c83b45d

Den illegale avisen "Vi vil oss et land" ble trykket fra oktober 1940. Initiativtagere til avisen var flere unge menn som hadde sittet som tyske krigsfanger: Torfinn ...

Avis 3e93260c-a061-4d12-900a-46cf840b40db

Den Porsgrunnsbaserte versjonen av den illegale avisen ”Alt for Norge” ble startet årsskiftet 1940-41, ledende i arbeidet var stortingsmann Carl P. Wright sammen med Sigge Olsen og Johs Knudsen. Avisen ble produsert i årene 1941-42. ...

Avis 3ea205cc-1857-4df0-84d1-46685b6f596c

Arne Alexandersen; Christian Martol; Ingeborg Haabeth; Erik Gravdahl; Erling Gulbrandsen; Sidsel Martol; Asbjørn Halvorsen

Den illegale avisen "Whispering times" startet opp etter at radioene ble inndratt i september 1941. Initiativtagere var Christian Martol og Erik Gravdahl. Etter kort tid ble Arne Alexandersen med i arbeidet. Andre medarbeidere var: Asbjørn ...

Avis 3f17623b-9a8e-4d82-ad8c-3f807579fbd2

Krigstrykksamlingen har en utgave fra desember 1940. Det er tvilsomt om dette er en ekte illegal avis, da nazistene på dette tidspunkt allerede hadde begynt å utgi ...

Avis 40f414b0-3958-4cab-a2b0-6d33efc43f0b

Ukjente utgivere og opplag. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra september 1941

Avis 41f70368-f198-497a-9506-5dab62a7680e

Viktor Nøstdal; Gunnar Garbo; Egil Helle

Den illegale bergensavisen "Mot Seir" var en fortsettelse av: "Ukenytt", ”Norges demring” og "Navnløs avis. Bergen" Avisen ble utgitt av Egil Helle og Viktor Nøstdal i fra august 1943 til 21 februar 1944. Våren 1943 ...

Avis 428e6750-cd3f-4465-92ac-003ae51d4c02

"Baunen" var en illegal avis som ble utgitt på Rjukan mellom 1941 og 1945. Redaksjon og trykkeri ble flyttet flere ganger i løpet av disse årene. Avisen utkom også med noen nummer etter freden i ...

Avis 42d83f28-0bfc-4a2d-97d8-cf44ab64a775

Den Oslobaserte illegale avisen ”Norsk front” ble utgitt mellom 1943 og 1945. Knut Haukaness var redaktør, og med i redaksjonsgruppen var Toralv Ølen, Nils Lone, Arne Foss, ...

Avis 43f45c06-20f3-40c2-beda-5b7f51438f89

Ukjent

Den illegale avisen "Norsk stafett" utkom i 1944 og 1945. Man kjenner ikke navnet på utgivere eller utgivelsessted. Avisen er maskinskrevet og inneholder nyheter og paroler.

Avis 44dca6a4-6711-47b8-9292-4c47cbe4e2ae

Avisen kan ikke karakteriseres som en illegal avis. Kristian Anker Olsen (økonomisk redaktør i Verdens Gang etter krigen) sluttet som handelsredaktør i Aftenposten våren 1942. Utga etter dette en månedtlig stensilert publikasjon, som innehold en ...

Avis 45aab684-fad4-4f45-aba8-172da1d52ca7

Diktsamling.

Avis 471b7c90-bddf-4d83-b654-511acdbd9e15

Lite er kjent om denne avisen, men den kan ha en forbindelse med en illegal utgave av medlemsbladet til Vernepliktige Officerers forening, idag Norske Reserveoffiserers forbund. Foreningens ...

Avis 47dfa4d9-4d91-482e-8292-aa8bc355b2f9

"Norge Krigsnytt" kom ut i 1941, og inneholdt referat fra BBC-sendingene fra London. Nazistene oppdaga avisa og 40 personer vart arrestert i forbindelse med denne avisen (og ...

Avis 47ff32b1-fcba-4f54-a218-566663fde5c3

Ukjent

"Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Men er usikker på om den siden fortsatte under ny tittel.Avisen er ...

Avis 48265210-ccd2-4cf4-a293-904932595973

"5 på 12" var en fortsettelse av "XYZ og "Total krig". Den inneholdt radionyheter, ordinært avisstoff og artikler. Utkom med tre utgaver i uken. Avisen eksisterte fra sommeren 1943 til februar 1944 da den gikk ...

Avis 48bbe095-a53f-4c39-b258-d47bc85a9950

"Dagens ekko" startet som husorgan for Morgenbladet. Inneholdt materiale fra andre illegale aviser. Et nummer ble også utgitt som "Vakt og vern" Fra oktober 1944 og resten av krigen bar den igjen navnet "Dagens ekko". ...

Avis 4a48c839-c8bf-43f7-8a14-a19d0c27172c

Ukjent utgivelsessted- og personer.

Avis 4a9e6a04-f948-43fd-b1e5-012220621e3e

"Budstikka" begynte sannsynligvis å utkomme i 1941 siste nummer kom i september 1942. I motsetning til svært mange andre illegale aviser som hovedsaklig formidlet utenlandske nyheter, var det norske nyhetsstoffet her vesentlig. Utkom et par ...

Avis 4bc4e3b7-17e3-4ae5-97c0-bd09f8337177

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom i mars 1941. Siste kjente nummer kom i mai ...

Avis 4cc05f70-3726-4372-ba3a-9f811b229c87

Ellen Jacobsen; Per Alveberg; Petter Moen; Herlov Rygh; Boye Strøm; Andreas Riis; Kåre Salvesen; Fritz Lund

Etter arrestasjonene vinteren 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige avisgruppen rundt ”London-nytt”. Avisen innredet nå først et trykkeri i kjelleren i en villa på Snarøya. Fra Snarøya ble avisproduksjonen overført til Herlov ...

Avis 4e1edfdd-9d06-4ae8-9cad-7e80a655eb1b

Den illegale avisen "Samhold" ser ut til å ha ukommet i 1945. Utgivere og utgivelsessted er ukjent.

Avis 4f5a3e58-b8cd-487f-815e-0e1d3c184031

"Dag over Norge" ble utgitt i Bergen sommeren 1942 av presten Harald Grimm. Avisen ble produsert på utstyret til "Norges demring" da redaktørene av dette: Victor Nøstdal og Egil Helle hadde ferie.

Avis 52e94f66-0904-4224-b6a7-2de03d2b1946

Kristian Hatlevik; Olav Brundvand; Nils Langhelle

"Fri fagbevegelse" skulle orientere fagorganisasjonens tillitsmenn om motstandsarbeidet. I desember 1940 kom første nummer av avisen. I januar 1941 kom første nummer av Oslo-avisen "Fri fagbevegelse". Den bergenske avisen med samme navn skulle etter dette ...

Avis 531b8d2d-431b-4121-afe3-a01739dcf6d8

Mentz Schulerud

"Hjemmefronten" ble startet for å bli en samleavis for en rekke mindre aviser. Meningen var at den skulle konsentrere seg om hjemlige forhold. For å få dette til ble det organisert et "nyhetsbyrå" for innsamling ...

Avis 541d4846-1db2-4228-a86a-2a7b4637725b

Siste nytt. Oslo Den Oslobaserte utgaven av ”Siste nytt” ble utgitt 1944-1945. I redaksjonen satt Arvid Boye, Inger Wrede Holm, Hans Wille og Rolf Sundt. Avisen inneholdt ...

Avis 5513766e-0ea8-472a-ae7e-9d3815f15a8c

Avisen var stensilert og innholdt radionytt og artikler.

Avis 551f4503-ee4d-4f96-a738-e3ba949783af

Arne Taraldsen

"Sabotøren" var en illegal avis som utkom med fire nummer fra januar 1945. Avisen inneholdt b.la. oppfordringer til sivil ulydighet og sabotasje. Heftene er rikt illustrert med både fotografier, samt humoristiske tegninger. I følge Luihn ...

Avis 565c6514-3a95-4fa9-817a-5940fe06d725

Avis 5953624d-e718-4299-a9be-8540413271ff

"Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Man er usikker på om den ...

Avis 59cc2dec-89fc-4559-9c21-7aaa26e03065

1. februar 1942 feiret nazistene landet over "Statsakten" på Akershus hvor Vidkun Qusiling av Terboven ble utnevnt til "Ministerpresident". I Stavanger ble det den dagen før delt ...

Avis 5a06860b-9933-4a3d-953d-20dfcc2e21fc

Ukjent

"Industrinytt" utkom med noen få nummer i 1944 og 1945. Avisen ble laget på oppfordring av "Presseledelsen". Avisens kjerneområde var Oslo.

Avis 5a2db6fe-5c59-4c7f-8829-8cecf96540a8

"Ukenytt" er en illegal bergensavis startet av Egil Helle og Viktor Nøstdal i februar 1942. Denne avisen med skiftende tittel, kan følges fra dens første nummer tidlig ...

Avis 5b052334-7511-4ee2-b2af-4830fd2c7535

NKP-ledet illegal avis utgitt 1944-45. "Alt for Norge" ble utgitt fra januar 1944 frem til krigens slutt. Første redaktør var Torolf Solheim. Redaksjonen ble lagt til Peder Furubotns dekningssteder; Oppland, Sollia ved Eina og Nor-Etnedal ...

Avis 5b974f30-5b8f-4678-a9fa-6fb52dc4a2d4

Sigurd Hoel; Nic Waal; Hans Christian Qvist; Arne Alexandersen; Alfhild Hovdan; Aksel Middethon

Landsutgaven av den populære illegale avisen "Whispering times" utkom første gang i januar 1942. Opplaget varierte mellom 500 og 2000 eksemplarer. Medvirkende var bl.a, Arne Alexandersen og Aksel Middelthon. Leverandører av avisstoff var mellom flere: ...

Avis 5ba5a0fc-4f1b-4805-ad20-ffe80f5624cf

Opprinnelig utgitt som "Den navnløse", endret navn flere ganger. "Parole" var avisens navn frem til krigens slutt.

Avis 5c4bad22-01fa-4cbb-9fa0-8c435c86c8fa

Arne Pettersen; Brynhild Strøm; Alf Biem; Ørnulf Slaattelid; Arne Gauslaa

”Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først trykket i Bergen, siden i Oslo. I Oslo ...

Avis 5de948ba-283a-4275-8552-bda8b2edd6fd

Konrad Magnus Holm; Bernhard Aagaard; Inger Holm; Fredrik Ramm

"Tidens tegn" ble utgitt fra september 1941. Avisen ble produsert i Aagaards avskrivingskontor i nærheten av Tidens tegns gamle lokaler i Akersgata. Konrad Magnus og Inger Holm var redaktører og Bernhard Aagaard sto for trykkingen. ...

Avis 5efe4a51-96c4-4a55-a7d1-3862c97c2b52

Ukjent.

Avis 5f0daf4e-a7f0-4a9c-8232-3ae8e3e835dd

"V-posten" ble startet i Drøbak av Hans Krag og Johan Klausen etter inndragelsen av radioen i september 1941. Krag redigerte og Klausen skrev av fra BBC radio. ...

Avis 60250e86-24c9-4bcd-9c34-ca254df963f2

Ola Bonnevie; Bjørn Bie

Den illegale avisen "Halv åtte" ble startet av Bjørn Bie og Ola Bonnevie i september 1941. Avisen inneholdt hovedsaklig radionyheter. Avisen ble for en stor del distribuert gjennom posten, og for å unngå at avisen ...

Avis 609a8fc3-02b0-4fed-84b5-4c01aeaa24ee

Ola Bonnevie; Willy Johansen; Kai Marstrander; Arild Fearnley

”Liberty bell” ble utgitt av samme gruppe som utga "Halv åtte". Avisen kom med 10 nummer fra april til juli 1942. Redaktør var Kai Marstrander. Avisen inneholdt radionyheter og lokalt motstandsstoff. De tre hovedaktørene Kai ...

Avis 62da416f-7e3d-4e80-93bd-d7a0108d24c3

Ukjent

Avis 66d6932e-1d6f-478c-aec2-5af3a5d74522

Mentz Schulerud

"Hjemmefronten" ble startet for å bli en samleavis for en rekke mindre aviser. Meningen var at den skulle konsentrere seg om hjemlige forhold. For å få dette til ble det organisert et "nyhetsbyrå" for innsamling ...

Illegale aviser, Motstandskamp

Nummer 66fdf997-89aa-4506-998f-72a86fe4bd04

Torolf Solheim; Samuel Titlestad

"Alt for Norge" ble utgitt i Bergensområdet i 1942. Første nummer ble trykket i et naust i Lønningsdal ved Os og var redigert av Samuel Titlestad. Virksomheten ble deretter overtatt av Torolv Solheim som laget ...

Avis 67a047a7-1d19-4dc3-860b-2206a511f627

"Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.

Avis 69455d4a-2c55-4821-9fd9-ba84858361bf

Johan Klausen; Finn Amundsen; Hans Krag

"V-posten" ble startet i Drøbak av Hans Krag og Johan Klausen etter inndragelsen av radioen i september 1941. Krag redigerte og Klausen skrev av fra BBC radio. Avisen ble distribuert i Oslo av Rolf Teien. ...

Avis 69dfad82-e935-4d54-adf6-90679a73ef34

"Bonden" ble utgitt av NKPs presseorganisasjon. Avisen ble utgitt i Oslo og kom med totalt 5 nummer i 1942/43.

Avis 6cd13af3-83a2-4bbb-8b7f-32c3f90716d8

"Sabotøren" var en illegal avis som utkom med fire nummer fra januar 1945. Avisen inneholdt b.la. oppfordringer til sivil ulydighet og sabotasje. Heftene er rikt illustrert med ...

Avis 6d6bc2d9-0e4c-45d3-9ae8-4eb084635deb

Thomas Hansen i Hønefoss begynte å skrive ned nyhetene på skrivemaskin med gjennomslag. Hansen hadde en reiseradio han lyttet til, arkene delte han ut til nære venner. ...

Avis 6e143629-412e-4d53-ba8e-393637fbf66f

"Tidens tanker" ble utgitt mellom februar og mai 1945. Avisen var 6-8 sider, og inneholdt artikkelstoff. Stensilert. Opplag: 2.000.

Avis 6e4e5e69-2209-4cc8-bd09-447e14d8d855

Arne Birkevold; Johan Ingebrigtsen

Den illegale avisen "Rundskue" utkom i Ålesund mellom 1942 og 1945. Avisen var en fortsettelse av "V-posten" (Ålesund), men ble også utgitt under tittelen "Hjemmefronten" (Ålesund) og "Aksla". Medvirkende var mellom andre Arne Birkevold og ...

Avis 734e84ec-c1d1-4f5d-9ca4-5ed9c5e9e768

"Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. Den ble utgitt i fra juni 1944. Totalt ble det ...

Avis 75ac307a-e44c-4e94-b57c-77872da668de

Leif Wilhelmsen; Viktor Nøstdal; Gunnar Garbo; Egil Helle; Johan Johansen; August D. Michelsen

”Fram” ble utgitt i Bergen 1944-45. Avisen var en fortsettelse av ”Ukenytt”, ”Norges demring”, navnløs avis og ”Mot seir”. Da de fleste av medarbeiderne knyttet til de første avisene måtte rømme landet eller ble arrestert, ...

Avis 7668da41-515b-4604-b79c-ee543fafc6c9