Krigstrykk: Norske illegale aviser 233

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av illegale aviser er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra krigskildeportalen NORDIKI. Foruten UB Bergens aviser, presenteres materiale fra Hjemmefrontmuseet, Ålesund museum og Rønnebergs samlinger. Prosjektet står i stor gjeld til Hans J. Luihn og hans store bibliografi "Den frie hemmelige pressen i Norge under okkupasjonen 1940-45", både når det gjelder avis- og personopplysninger.

De illegale avisene ble produsert under enkle forhold. Her ble brukt både gjennomslagspapir, stensilering og trykking. Trykkvalitet og papir bærer preg av dette. I tillegg bærer avisene preg av å ha vært lest av mange. De er tynnslitte, gjerne brettet, og har mange trekk ved seg som tyder på at de må ha gått gjennom mange hender. Dette er med på å sette sitt preg på hvordan avisene fremstår i digital form. Her er avkuttede sider, dårlig leselig trykk og noe av materialet er kun delvis bevart.

På tross av at noe av materialet kan virke noe "medtatt", er det allikevel et viktig supplement til vår kunnskap om den 2. verdenskrig og hvordan mange nordmenn så på, og forholdt seg til, den tyske okkupasjonen av Norge.


"Vår kamp" ble utgitt i Bergen i 1945. Utgivere var Ole Wiig og Ragnvald Hove. Avisen ble først produsert ved Kronstad brannstasjon siden på Minde. Avisen inneholdt ...

Avis 022c0b63-ea0e-44cb-bcd8-5d200efb1af2

Den illegale avisen "Norsk stafett" utkom i 1944. Man kjenner ikke navnet på utgivere eller utgivelsessted. Avisen er maskinskrevet og inneholder nyheter og paroler.

Avis 04a5933d-158a-4462-a44c-1a99c2006be8

Den illegale avisen ”Norge vårt land” ble utgitt i Oslo 1941-42. Avisen ble startet opp av Arild Walder, Claes Berg og Jens Grüner-Hegge, senere kom også Ulf ...

Avis 056c67df-0f09-4b51-a337-1f679987d022

Tittelen "V" er en av mange "dekktitler" brukt for "Jøssingposten". For utfyllende opplysninger se der.

Avis 0764c266-bdcb-4db9-9764-6472f8b2bab8

Ukjente utgivere. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra april 1940.

Avis 0933f862-d38e-47e9-a60d-2bbe424b816a

”Norsk ungdom” ble utgitt av NKP i 1942. Redaktør var Alf Biem. Andre medarbeidere var Arne Gauslaa, Brynhild Strøm, Ørnulf Slaattelid og Arne Pettersen. Avisen ble først ...

Avis 096616d0-cb36-4635-bac2-6c2e3b3a2a1c

Avisen kom ut en gang i måneden. Da radioapparatene vart inndradd, vart avisen innstilt. Bodø. Stensilert. Opplag: 300

Avis 098c18ab-ec0a-4d38-bf43-fd5125f9caf4

Den illegale Kongsbergsavisen "Vi" ble utgitt i 1941 og -42, og i 1945. Initiativtager til avisen var Sven Føyn. Redaktører i den første tiden var Olav Løkse ...

Avis 0f0997f9-cc8d-44d6-9e51-b3dec2276957

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom mellom august/september 1941 siste kjente nummer kom 5. januar ...

Avis 0f703010-f6ba-45e4-8488-a432e02405d8

Avisen "Den navnløse" ble utgitt av Kjell Valderhaug og Erling Rønneberg i Ålesund. Avisen skiftet navn flere ganger under krigen.

Avis 10dd0374-89c8-4bd9-b9c0-ec311d79c5b0

Nasjonalbiblioteket har utgaver fra 1943-1945.

Avis 11d7d1a2-b9f4-4c35-b83e-b9ca2638741d

Utgivere og utgivelsessted til den illegale avisen "Samhold må til" er ukjent.

Avis 134ec6bc-c67a-4d38-8077-cb442c8c275e

Lars Gjendemsjø, Konrad Nerheim og Erling Rønnestad som de første medlemmer begynte sommeren 1940 å utgi Norgesposten. Ivar Hemming Rasmussen Skre og Aleksander Eidenblom ble snart med ...

Avis 14970ef5-ef7c-485d-9400-020be302c8db

Det var Marie Lestikow (nå Nævestad) som var en slags leder for gruppen (dette gjaldt også for forgjengeren Fast Front). Men Gurly Clausen (nå Ottesen) var også ...

Avis 17621f86-f08f-4141-876b-08557ccda9e0

Den illegale bergensavisen "Mot Seir" var en fortsettelse av: "Ukenytt", ”Norges demring” og "Navnløs avis. Bergen" Avisen ble utgitt av Egil Helle og Viktor Nøstdal i fra ...

Avis 196145ff-e737-4079-8ad4-c6483cc3ca79

"Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.

Avis 1bec6edf-8b7f-4c10-bc3f-1d722b3b553e

Avis 209103c7-4340-4693-b803-a7855245145a

Boksamling fra 1942-1945.

Avis 213926c0-81ac-4c26-b9ee-511d13a6cf5a

Norges frihet ble utgitt av Det illegale faglige utvalget i Drammen. Det utkom i alt fem nummer. Det ble innstilt av tekniske grunner. Avisen ble spredt blant ...

Avis 22b71d45-4aeb-443c-989b-a9ad2c8548bd

"Total krig" var en fortsettelse av den illegale avisen XYZ. Den fortsatte senere som avisen 5 på 12.

Avis 24db1c7f-ae0e-40f7-82eb-1940836e3c52

”Aftenposten” ble startet av Rolf Haugerud, Thomas Christiansen, Kåre Wilhelm Nielsen, Harry Pedersen og Ester Norby i 1941. Nilsen og Pedersen var elever hos Odd Skau, en av lederne i lærerfronten, og gjennom ham ble ...

Avis 2562826b-ac43-4320-acd4-4a7fa9bc339b

”Norsk vilje” ble startet i mai/juni 1942 av Ingvald Brendsdal, Ågot Johanne Troye og Adolf W. Haukaas. Et samarbeid med Hjemmefronten ble startet opp, og etter et ...

Avis 280d8ee4-1e90-49e5-96d8-b6a9aebe948e

"Vårt land" ble utgitt fra høsten 1943. Arne Ingolf Hagen fra Norsk bygningsarbeiderforbund og sporveiskonduktør Thomas Kristensen startet utgivelsen. Avisen hadde flere medarbeidere fra sporveismiljøet, ...

Avis 2e34b900-9a7e-4670-aa10-abbc7842212c

Våren 1940 ble det opprettet en større motstandsgruppe med forgreininger til bystyret i Bergen. Et av bystyremedlemmene Melankton Rasmussen reiste til London, fikk kontakt med regjeringen, og ...

Avis 30457e98-b16d-4a0f-b246-a9e45cce88ea

"Vi vil oss et land (B-utgaven)" startet ved at avisredaktørene begynte å kopiere opp den originale utgaven av "Vi vil oss et land". Etter at de hadde ...

Avis 309be609-f434-46ec-a59c-57cb94505b82

"Tidens tegn" ble utgitt fra september 1941. Avisen ble produsert i Aagaards avskrivingskontor i nærheten av Tidens tegns gamle lokaler i Akersgata. Konrad Magnus og Inger Holm var redaktører og ...

Avis 34aa6c5e-53a0-4040-b317-a2604f3cba7f

Avis 36faa3de-0f27-4e0c-a6c1-9ed26d62bb92

Samling av lyrikk fra 2. verdenskrig.

Avis 3c93d5eb-bb16-43a7-b079-059f6c83b45d

Den illegale avisen "Vi vil oss et land" ble trykket fra oktober 1940. Initiativtagere til avisen var flere unge menn som hadde sittet som tyske krigsfanger: Torfinn ...

Avis 3e93260c-a061-4d12-900a-46cf840b40db

Den Porsgrunnsbaserte versjonen av den illegale avisen ”Alt for Norge” ble startet årsskiftet 1940-41, ledende i arbeidet var stortingsmann Carl P. Wright sammen med Sigge Olsen og Johs Knudsen. Avisen ble produsert i årene 1941-42. ...

Avis 3ea205cc-1857-4df0-84d1-46685b6f596c

Krigstrykksamlingen har en utgave fra desember 1940. Det er tvilsomt om dette er en ekte illegal avis, da nazistene på dette tidspunkt allerede hadde begynt å utgi ...

Avis 40f414b0-3958-4cab-a2b0-6d33efc43f0b

Ukjente utgivere og opplag. Nasjonalbiblioteket har en utgave fra september 1941

Avis 41f70368-f198-497a-9506-5dab62a7680e

"Baunen" var en illegal avis som ble utgitt på Rjukan mellom 1941 og 1945. Redaksjon og trykkeri ble flyttet flere ganger i løpet av disse årene. Avisen utkom også med noen nummer etter freden i ...

Avis 42d83f28-0bfc-4a2d-97d8-cf44ab64a775

Den Oslobaserte illegale avisen ”Norsk front” ble utgitt mellom 1943 og 1945. Knut Haukaness var redaktør, og med i redaksjonsgruppen var Toralv Ølen, Nils Lone, Arne Foss, ...

Avis 43f45c06-20f3-40c2-beda-5b7f51438f89

Avisen kan ikke karakteriseres som en illegal avis. Kristian Anker Olsen (økonomisk redaktør i Verdens Gang etter krigen) sluttet som handelsredaktør i Aftenposten våren 1942. Utga etter dette en månedtlig stensilert publikasjon, som innehold en ...

Avis 45aab684-fad4-4f45-aba8-172da1d52ca7

Diktsamling.

Avis 471b7c90-bddf-4d83-b654-511acdbd9e15

Lite er kjent om denne avisen, men den kan ha en forbindelse med en illegal utgave av medlemsbladet til Vernepliktige Officerers forening, idag Norske Reserveoffiserers forbund. Foreningens ...

Avis 47dfa4d9-4d91-482e-8292-aa8bc355b2f9

"Norge Krigsnytt" kom ut i 1941, og inneholdt referat fra BBC-sendingene fra London. Nazistene oppdaga avisa og 40 personer vart arrestert i forbindelse med denne avisen (og ...

Avis 47ff32b1-fcba-4f54-a218-566663fde5c3

"5 på 12" var en fortsettelse av "XYZ og "Total krig". Den inneholdt radionyheter, ordinært avisstoff og artikler. Utkom med tre utgaver i uken. Avisen eksisterte fra sommeren 1943 til februar 1944 da den gikk ...

Avis 48bbe095-a53f-4c39-b258-d47bc85a9950

"Dagens ekko" startet som husorgan for Morgenbladet. Inneholdt materiale fra andre illegale aviser. Et nummer ble også utgitt som "Vakt og vern" Fra oktober 1944 og resten av krigen bar den igjen navnet "Dagens ekko". ...

Avis 4a48c839-c8bf-43f7-8a14-a19d0c27172c

Ukjent utgivelsessted- og personer.

Avis 4a9e6a04-f948-43fd-b1e5-012220621e3e

"Budstikka" begynte sannsynligvis å utkomme i 1941 siste nummer kom i september 1942. I motsetning til svært mange andre illegale aviser som hovedsaklig formidlet utenlandske nyheter, var det norske nyhetsstoffet her vesentlig. Utkom et par ...

Avis 4bc4e3b7-17e3-4ae5-97c0-bd09f8337177

"Norge" er en av flere aviser utgitt med denne tittelen i løpet av krigen. Avisens første nummer utkom i mars 1941. Siste kjente nummer kom i mai ...

Avis 4cc05f70-3726-4372-ba3a-9f811b229c87

Morgenbladet utkom i stort opplag, tre ganger i uka. Men etter et par måneder ble redaktørene Olav Brunvand og Kristian Hatlevik arrestert. De som var igjen ga ...

Avis 4cd6d645-81b2-464f-acbb-a6fc4f5bafab

Den illegale avisen "Samhold" ser ut til å ha ukommet i 1945. Utgivere og utgivelsessted er ukjent.

Avis 4f5a3e58-b8cd-487f-815e-0e1d3c184031

"Dag over Norge" ble utgitt i Bergen sommeren 1942 av presten Harald Grimm. Avisen ble produsert på utstyret til "Norges demring" da redaktørene av dette: Victor Nøstdal og Egil Helle hadde ferie.

Avis 52e94f66-0904-4224-b6a7-2de03d2b1946

Siste nytt. Oslo Den Oslobaserte utgaven av ”Siste nytt” ble utgitt 1944-1945. I redaksjonen satt Arvid Boye, Inger Wrede Holm, Hans Wille og Rolf Sundt. Avisen inneholdt ...

Avis 5513766e-0ea8-472a-ae7e-9d3815f15a8c

Avisen var stensilert og innholdt radionytt og artikler.

Avis 551f4503-ee4d-4f96-a738-e3ba949783af

Avis 5953624d-e718-4299-a9be-8540413271ff

"Norge i dag" ble utgitt i Bergen, og utkom første gang 13. mars 1941. Kom med månedlige nummer frem til 13. oktober 1941. Man er usikker på om den ...

Avis 59cc2dec-89fc-4559-9c21-7aaa26e03065

1. februar 1942 feiret nazistene landet over "Statsakten" på Akershus hvor Vidkun Qusiling av Terboven ble utnevnt til "Ministerpresident". I Stavanger ble det den dagen før delt ...

Avis 5a06860b-9933-4a3d-953d-20dfcc2e21fc

"Ukenytt" er en illegal bergensavis startet av Egil Helle og Viktor Nøstdal i februar 1942. Denne avisen med skiftende tittel, kan følges fra dens første nummer tidlig ...

Avis 5b052334-7511-4ee2-b2af-4830fd2c7535

NKP-ledet illegal avis utgitt 1944-45. "Alt for Norge" ble utgitt fra januar 1944 frem til krigens slutt. Første redaktør var Torolf Solheim. Redaksjonen ble lagt til Peder Furubotns dekningssteder; Oppland, Sollia ved Eina og Nor-Etnedal ...

Avis 5b974f30-5b8f-4678-a9fa-6fb52dc4a2d4

Opprinnelig utgitt som "Den navnløse", endret navn flere ganger. "Parole" var avisens navn frem til krigens slutt.

Avis 5c4bad22-01fa-4cbb-9fa0-8c435c86c8fa

"Mens vi venter" ble utgitt av samme gruppe som også utga "Halv åtte", "Liberty bell" og Hugin-Munin" I motsetning til "Halv åtte" inneholdt "Mens vi venter" også ...

Avis 5cbe951b-86a5-4f6c-98aa-a896e5970978

Ukjent.

Avis 5f0daf4e-a7f0-4a9c-8232-3ae8e3e835dd

"V-posten" ble startet i Drøbak av Hans Krag og Johan Klausen etter inndragelsen av radioen i september 1941. Krag redigerte og Klausen skrev av fra BBC radio. ...

Avis 60250e86-24c9-4bcd-9c34-ca254df963f2

"Alt for Norge" ble utgitt i Bergensområdet i 1942. Første nummer ble trykket i et naust i Lønningsdal ved Os og var redigert av Samuel Titlestad. Virksomheten ble deretter overtatt av Torolv Solheim som laget ...

Avis 67a047a7-1d19-4dc3-860b-2206a511f627

"Norges budstikke" ble utgitt i Oslo i 1941. Utgiver var Per Lorang Larsen, og avisen gikk inn da han ble arrestert i september 1941.

Avis 69455d4a-2c55-4821-9fd9-ba84858361bf

"Bonden" ble utgitt av NKPs presseorganisasjon. Avisen ble utgitt i Oslo og kom med totalt 5 nummer i 1942/43.

Avis 6cd13af3-83a2-4bbb-8b7f-32c3f90716d8

"Sabotøren" var en illegal avis som utkom med fire nummer fra januar 1945. Avisen inneholdt b.la. oppfordringer til sivil ulydighet og sabotasje. Heftene er rikt illustrert med ...

Avis 6d6bc2d9-0e4c-45d3-9ae8-4eb084635deb

Thomas Hansen i Hønefoss begynte å skrive ned nyhetene på skrivemaskin med gjennomslag. Hansen hadde en reiseradio han lyttet til, arkene delte han ut til nære venner. ...

Avis 6e143629-412e-4d53-ba8e-393637fbf66f

"Tidens tanker" ble utgitt mellom februar og mai 1945. Avisen var 6-8 sider, og inneholdt artikkelstoff. Stensilert. Opplag: 2.000.

Avis 6e4e5e69-2209-4cc8-bd09-447e14d8d855

"Statstjenestemannen" ble startet etter et initiativ fra Koordinasjonskomiteen (KK) og utgitt av et illegalt Statstjenestemanns-utvalg. Den ble utgitt i fra juni 1944. Totalt ble det ...

Avis 75ac307a-e44c-4e94-b57c-77872da668de

"Norsk front. Ukeavis." ble ihvertfall utgitt i maidagene 1945. Avisen holder høy teknisk standard. Hjemmefrontmuseet har to nummer av avisen: 5. og 9. mai. 1945. Sannsynligvis sen ...

Avis 77cec800-6ed2-4a73-97a6-d346345c2475

"Bulletinen" utkom 1940-45. Avisen var til å begynne med organisert av R-gruppen, en forløper til Hjemmefrontens ledelse. Avisen ble organisert av Einar Gerhardsen, og mange av avisens bidragsytere og produsenter ble senere sentrale personer i ...

Avis 78b67605-650b-4ad7-a462-31508f6024f8

Den illegale avisen "Steil og hel" ble startet opp da radioapparatene ble beslaglagt. Kåre Olsen Grinseng og hans kone startet arbeidet, siden kom Trygve Medahl og Sverre ...

Avis 7a7f8af0-184c-4e74-b979-598d0675f19f

"Noreg" var en illegal avis utgitt i 1941. Utgivere og utgivelsessted er ukjent.

Avis 7c711e05-9507-45af-b995-647e3d7e36a0

"Utenrikskronikken" var del av den illegale avisen "Kronikken", for ytterligere opplysninger se denne. Illegal avis utgitt 1944.

Avis 7fc13724-2a7c-428f-9f2c-feb74e00f685

Rex Rotary var et navn på en dupliseringsmaskin (kopimaskin). Utgitt av gruppen rundt London-Nytt, og var velredigert med illustrasjoner og tegninger.

Avis 80b7d1ca-831d-4c0b-9477-b8d0ba80c357

Illegal avis 1941-1942.

Avis 812f4edf-4bcc-40ac-88f5-8799d510124b

Den illegale avisen "Rundskue" utkom i Ålesund mellom 1942 og 1945. Avisen var en fortsettelse av "V-posten" (Ålesund), men ble også utgitt under tittelen "Hjemmefronten" (Ålesund) og ...

Avis 833a3d70-2f39-401f-aaca-b1ddf3426b04

Utgivelsen av Ulrikken var ment som en dekkoperasjon for å hjelpe de som hadde blitt arrestert i Radioavisen da Steinorganisasjonen ble rullet opp. Utgiverne ble arrestert, og ...

Avis 855986df-160a-401e-ac8b-56e7e66ae987

Illegal avis. Ukjente utgivere. Nasjonalbiblioteket har to utgaver fra 1945.

Avis 85e8129f-cebf-43e2-ad64-2521d7249e1f

”Sammendraget” ble utgitt fra begynnelsen av 1944. Avisen ble startet av Thorolf Gregersen. I tillegg til Gregersen selv deltok hans sønn Jan med trykkingen. Tidlig i avisens ...

Avis 86386504-1520-4255-b715-1d98245002e2

Den illegale avisen "V-posten" utkom i Ålesund mellom 1941 og 1942. Ivar Hamre måtte flykte til Sverige i 1942, men den fortsatte under navnet "Rundskue". Den ble ...

Avis 874cb5d5-e647-469b-9ada-125dc92935ac

Ukjente utgivere- og sted.

Avis 87fb84cb-2731-4a5f-aae7-7d2960690143

"Advokatnytt" ble utgitt av en illegal gruppe i Den norske sakførerforening. Avisen ble utgitt mellom 1941 og 1945.

Avis 88907dc0-691e-40c9-aeb5-7f5542cc6fd6

"Pressebulletin"s utgivere og utgivelsessted er ukjent.

Avis 8923fa4d-62b2-419c-b005-5a43b9e36496

Den illegale avisen "Norsk vilje" ble utgitt av NKP i Bergen 1944-45. Redaktør var Svale Solheim, og avisen ble trykket i Bergens Tidende.

Avis 8a61ecd4-51eb-4c4b-b8e6-d1fe0b80ac4a

Avisen utkom fra sommeren 1942. Varierte mye med titler og hoder.

Avis 8abcc8a4-464c-4cfc-a6f2-92568714fad0

Stensilert. Avisen er på fire sider og blir avlsuttet med fire v'er.

Avis 8b4a0330-571a-4a2c-98ff-42a8c869cdcb

"Radioavisen" var delvis en fortsettelse av "Fortroppen". Avisen ble utgitt av Arne Lampe, Bjørn B. Knudsen, Bjarne Lundquist og Arthur Kordt. Etter at Lunquist ble arrestert måtte ...

Avis 8c5a6207-72c2-48ca-8c26-a28c6333aad1

Avis 8dd9cdd2-a750-4340-a4ac-d09688020126

Den illegale avisen "Vi vil vinne" ble utgitt i 1940-41. Avisen ble produsert av Nils og Marie Slaatto, med hjelp av søskenparets mor. Avisen ble muligens distribuert ...

Avis 905d638e-724d-401c-88b9-e8ec838836b8

Hans J. Luihn tok initiativ til "Svart på hvitt" etter at han hadde vært med i "Avantgarden". Trykkeriet ble innstallert i kjelleren på den forlatte franske ambassaden. ...

Avis 9256f86f-d085-48b0-919a-30a8f3dbb5b1

Den illegale avisen "Norges stemme" ble utgitt mellom september og november 1941. Utgiver og utgivelsessted er ukjent.

Avis 953b865d-444f-4c3c-b774-a8567575d7a0

"Morgenbladet" ble utgitt av samme gruppen som sto bak bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Gruppemedlemmene var først med å utgi Radioavisen, da denne gikk inn pga arrestasjoner utga ...

Avis 971e0f27-d784-4638-b2db-ad8c89adc857

Victory [II] ble startet på initiativ fra Hjemmfronten (Presseledelsen). Redaktører og ansvarlige for trykkingen i det nye "Victory" var Stein Finne, Svein Hovind, Arne Klem og Finn ...

Avis a1c7e2a3-52b6-4514-b53a-b6bc4a1fc9b2

"Avantgarden" var en illegal avis trykket i Oslo mellom 1941 og 1945. Avisen ble startet opp av Kjell Kviberg og Hans Luihn. Politisk uenighet medførte at avisen ble delt sommeren 1943. Kviberg fortsatte med å ...

Avis a2433126-7ada-473f-bfa2-9e991a862913

Det var distriktslege Rolf Schultz-Haudt som kom med ideen om å lage en illegal avis. Det første nummeret utkom senhøsten/våren 1941. Avisen utkom et par ganger i ...

Avis a3fb658d-a475-4819-acf3-37c234ee0204

Dagrenning ble utgitt i Bergen. Det første nummeret ble utgitt illegalt i oktober 1944 av Heimefrontens fylkesråd, Hordaland fylke. Etter freden ble det i 1945 utgitt 12 nummer.Kilde: Det frie Norges periodiske skrifter 1940-1945 : ...

Avis a4cdf1ee-dcb8-4789-8208-5356e65bac6e

Illegal avis, ukjente utgivere. Nasjonabiblioteket har en utgave fra mai 1943.

Avis a6468c87-98c1-4ed8-b926-efa1c7232e51

"Budstikken" ble utgitt 1941-43. Arbeidet med avisen ble ledet av disponent Nils Heldal. Da flere av avisens bidragsytere måtte rømme på grunn av annet illegalt arbeid, ble avisen innstilt i mars 1943.Det ser ut til ...

Avis a82b909e-e782-4478-8db9-e88e83ae51e9

Avis utgitt av Norges kommunistiske parti i 1945.

Avis a82f0804-443c-4da4-a954-f2edba317966

”Norsk front”. Trondheim , ble utgitt på Norges tekniske høgskole i Trondheim av motstandsgruppen ”Anitra”. Den ble utgitt mellom høsten 1941 og høsten 1942. Man kjenner to ...

Avis a8959f3b-885f-4e23-bcf8-dc50959f70f1

"Radioavisen" ble utgitt av samme gruppen som sto bak Bergensutgaven av ”Fri fagbevegelse”. Mange av medlemmene ble arrestert, og avisen gikk snart inn. Opplag: 3.000. Stensilert illegal ...

Avis afc8dadd-941e-4436-a062-cfbb842c069a

Her er samlet diverse enkeltnumre av illegale aviser som ikke har overskrift. Alle tilhører Ålesunds Museum sine samlinger.

Avis b0a97535-b738-4f26-bb83-ca261f1dc2d5

"Norges Demring" var en illegal avis utgitt i Bergen 1944. Avisen er en fortsettelse av: Ukenytt”. Fortsetter som "Navnløs avis", ”Mot seir” og Fram. Illegal avis utgitt ...

Avis b4b11088-fcde-4a07-9b93-3d3cfa899832

Den illegale Oslo-avisen ”Siste runde” ble startet av Carl Anonsen, Ole David Koht og Carl Schulz. Avisen inneholdt nyheter og aktuelle artikler, og distribusjonsområdet var Oslos vestkant ...

Avis bb79b9c1-3fbb-4c75-a227-e7cb3eec90b7