Krigstrykk 1

Universitetsbibliotekets krigstrykksamling inneholder en rekke forskjellige typer trykk, utgitt i perioden 1940-45. Herunder hører både norske og danske illegale aviser, engelske og amerikanske flyveblader, opprop, løpesedler og forskjellige andre typer propaganda-materiale. I tillegg ble det på 2000-tallet etablert et samarbeid mellom flere institusjoner som resulterte i en felles presentasjon av prosjektet "Illegale Aviser". Her finner man illegale aviser fra Universitetsbiblioteket i bergen, Bergen offentlige bibliotek, Hjemmefrontmuseet, Nasjonalbiblioteket og Ålesund Museum.


Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et viktig supplement til den offisielle tyskdominerte presse. Denne presentasjonen av ...

Samling 079bd799-7733-49f7-8ba5-46c03a0344da