AvisSignatur: 098c18ab-ec0a-4d38-bf43-fd5125f9caf4


Avisen kom ut en gang i måneden. Da radioapparatene vart inndradd, vart avisen innstilt. Bodø. Stensilert. Opplag: 300

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge 1940-45. Disse avisene ble utgitt utenfor tysk og nazistisk kontroll og var et ... se mer


comments powered by Disqus