AvisSignatur: 0f0997f9-cc8d-44d6-9e51-b3dec2276957


Den illegale Kongsbergsavisen "Vi" ble utgitt i 1941 og -42, og i 1945. Initiativtager til avisen var Sven Føyn. Redaktører i den første tiden var Olav Løkse og Dagfinn Skår. Trykkingen ble blant annet utført av Finn Ødegård, mens Måfrid Bolstad deltok som kurer. Avisen gikk inn første gang i oktober 1942 da dens medarbeidere var aktive i annet illegalt arbeid. I januar 1945 ble den igjen startet opp. Redaktør, foruten Løkse var nå William Mikalsen. Erling og Margit Winnæs deltok i distribusjonsarbeidet, sammen med Åge Hedenstad.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus