AvisSignatur: 22b71d45-4aeb-443c-989b-a9ad2c8548bd


Norges frihet ble utgitt av Det illegale faglige utvalget i Drammen. Det utkom i alt fem nummer. Det ble innstilt av tekniske grunner. Avisen ble spredt blant fagorganisert i Drammen og Buskerud. Ingen ble arrestert på grunn av avisen, men flere av deltakerne ble arrestert av andre årsaker, således ble Rolf Pettersen og Arne Gustavsen henrettet på Trandum. Henry Karlsen ble også senere arrestert.

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus